Terms and conditions / Podmienky

Terms and conditions – English version

All photo workshops and trips are organized by Patrik and Monika Banas (pixien photography) and your participation is voluntary, based on your own decision and you will join as an independent person. Please ensure to take care of all your gears and personal possessions as we cannot accept any liability for them. We will do all our very best to keep you safe, comfortable and happy, however you are responsible (and we strongly recommend it) to arrange your own travel insurance, covering your health, photo gears and personal liability. We will not be liable for any loss or damage suffered by participants resulting from any events and actions which are beyond our reasonable control.

Booking your spot for any particular photography workshop serves as placing an order with pixien photography and constitutes as acceptance of these Terms and Conditions. Every participant will be asked at the beginning of the workshop to sign and accept Accident Waiver and Release of the Liability, which can be downloaded here.

Payment and cancellation policy

To book your spot on workshop, payment must be made in full.
If your booking will be cancelled 4 months prior the workshop, you will be refunded 90% of the workshop fee. Less then 4 months you’ll be refunded 90% of paid workshop fee, but only if we will fill your place from the standby list, otherwise no refund is possible. Finding replacement for your spot is encouraged and of course fully accepted.

For example: Workshop starts 1st of July 2020 and costs 500 CHF. If you will cancel by end of February 2020, you will be refunded 450 CHF. From 1st of March 2020 you will be refunded 450 CHF only your spot is filled from waiting list or if you are able to find a replacement for yourself.

Refund for the accommodation is based on the hotel’s refund policy – typically full refund if cancelled one month prior the workshop.

Minimum 4 participants are required to organize photo workshops – unless stated differently in the details of the workshop.

In case of unlikely event of cancellation at our side for any reason, your payment will be refunded in full.


Podmienky – slovenská verzia

Všetky foto workshopy organizujú Patrik a Monika Banas (pixien photography) a vaša účasť je dobrovoľná, z vlastného rozhodnutia a ako nezávislá osoba. Prosím starajte sa čo najlepšie o svoju výbavu a osobné veci, nakoľko my za ne nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Spravíme všetko čo je v našich silách a možnostiach, aby sme boli v bezpečí, v pohode a v dobrej nálade, každopádne vy ste povinní (a my vám to dôrazne odporúčame) zaistiť si vlastné cestovné poistenie, ktoré pokrýva vaše zdravie, foto výbavu a zodpovednosť za škody. Nemôžeme byť braní na zodpovednosť za akékoľvek škody alebo utrpenú ujmu účastníkov workshopu, ktorá vyústila z aktivít, na ktoré nemáme žiaden vplyv a nebolo možné im predísť.

Zarezervovanie si svojho miesta na ktoromkoľvek foto workshope slúži ako objednávka u pixien photography a zároveň slúži ako súhlas s týmito “Podmienkami”. Každý účastník bude pred začiatkom workshopu požiadaný podpísať súhlas s podmienkami, ktoré sú dostupné tu.

Platba a platobné podmienky

Na rezerváciu miesta musí byť vaša platba uhradená v plnej výške. Ak svoju účasť zrušíte 4 mesiace pred začiatkom workshopu, bude vám vrátených 90% z poplatku za workshop. Ak svoju účasť zrušíte menej ako 4 mesiace vopred, tak 90% z poplatku za workshop sa vráti iba v prípade, že sa workshop naplní a teda obsadí aj vaše miesto. V opačnom prípade bohužiaľ vrátenie platby nie je možné. Samozrejme, plne akceptujeme, ak sa vám podarí nájsť si za seba náhradu. (10% z ceny workshopu slúži ako nenávratny administratívny poplatok).

Napríklad: Workshop začína 1. 7. 2020 a stojí 500 CHF. Ak zrušíte svoju účasť do konca februára 2010, tak vám vrátime 450 CHF. Od 1. 3. 2020 vám bude vrátených 450 CHF len v prípade, že vaše miesto obsadíme z “čakacieho zoznamu”, alebo ak si dokážete za seba nájsť náhradu.

Vrátenie úhrady za ubytovanie sa riadi storno podmienkami daného hotela – zvyčajne hotely vracajú plnú sumu, ak je ubytovanie zrušené jeden mesiac pred workshopom.

Minimálny počet účastníkov workshopu sú 4 osoby – ak to nie je uvedené ináč priamo v popise konkrétneho workshopu.

V neočakávanom prípade zrušenia workshopu z našej strany z akékohoľvek dôvodu vám bude vaša platba vrátená v plnej výške.