Happy New Year 2020! | Šťastný nový rok 2020!

Áno, je nám jasné, že 1.2. je na toto želanie málinko neskoro, ale na rovinu – vy viete, kam sa ten január podel? Preletel tak, že sa občas musíme vážne zamyslieť, či nejaký bol! 🙂 

A tak vám skrátka aj dnes želáme, aby ste mali skvelý rok po každej stránke a rozhodne budeme obaja radi, ak budeme môcť byť niekedy pri tom – skrátka dúfame, že sa s vami tento rok pri nejakej príležitosti uvidíme! Či už sa pridáte na niektorý z našich tohtoročných cestovateľských workshopov alebo na plánovaný Moniky veľký portrétový víkendový workshop v Čechách na jeseň tohoto roka, alebo sa stretneme v niektorom z našich online kurzov na PPSOP.cz – napríklad Patrika novom kurze Dlhá expozícia vo dne i v noci, alebo v našich FB skupinách (máme tri! haha) Fotoprojekt 52 | PPSOP.czFotoskupina PPSOP.czPixien Photo Workshops, zavítate na naše Instagram-y, možno si prečítate článok tu na našom blogu, pozriete nejaké to fototip video alebo nám napíšete email, ukážete nejakú fotku či len napíšete komentár – každé takéto stretnutie s vami nás poteší! Nech nám všetkým pánbožko tento rok požehná a nadelí veľa zdravia, pokoj vo svete, rodinu a dobrých priateľov, trochu humoru a veľa smiechu, kreatívne nápady a radosť z fotografií! A veľa pozitívne ružových papuliek a chvíľ.
Tak ahoj zase čoskoro 🙂

Patrik a Monika

detail pink mouth of cow with black spots - happy moments!

Yes, we are aware that it is a bit too late to wish HNY on 1st of February – but frankly – do you know where did January disappear? It went so fast that we had to think hard if there was any January! 😉

However, let us wish you a great year – in any possible way and we both are very hopeful to be part of it – in other words, we would love to meet you this year during any occasion. Whether you will join some of our travelling workshop or you join Monika’s planned autumn portrait workshop in Czech rep. Or we will meet in some of our online courses – for example Close Up class or our Flora. Or we will be in touch in one of our Facebook groups or you will like our Instagram posts or perhaps you will read post here at this blog, you’ll watch some of our videos or you will send us email, share some photo or just leave a comment – any of those encounters will make our day! Let’s be all blessed this year let’s hope for a good health, peace everywhere, families, good friends, a bit of humor and tons of fun, creative ideas and photogtaphy joy! And plenty of positive pink mouths and good times.
So have a great day and see you soon 🙂

Monika and Patrik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top