Mirror house in Switzerland

We are scouting for upcoming photo workshop Switzerland 2020 (more info coming soon, signup to our newsletter if you want to know first!). During our trips we have found this spectacular house made fully of mirror. Yes, outside and inside. In the middle of Swiss field, surrounded by mountains, meadows and – of course cows. Later we have found out, that house is actually part of a larger art exhibition and will last only till 2021. So – if you are so excited about reflections as we are, join us and we’ll go there for sure! As you can imagine, that is a photographer’s paradise…

Here are few images taken during a warm, sunny late afternoon…

Hľadáme skvelé miesta na náš budúcoročný photo workshop Švajčiarsko 2020 (viac informácii už čoskoro, prihláste sa do nášho newslettra, ak chcete byť informovaní medzi prvými!). A počas našich ciest sme objavili tento úžasný dom celý zo zrkadiel. Áno, zvonku a aj zvnútra. Uprostred švajčiarskych polí, obklopený horami, lúkami – a samozrejme kravami. Neskôr sme zistili, že dom je vlastne súčasťou umeleckej výstavy a bude na tej lúke len do roku 2021. Takže – ak vás odrazy bavia tak ako nás, tak sa k nám pridajte, určite toto miesto navštívime! Ako si asi viete predstaviť – je to fotografický raj!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top